فکر زمستون در راستای بهبود کیفیت خدمات از هرگونه پیشنهاد یا انتقاد کاربران عزیز استقبال می‌کند. با استفاده از فرم ذیل می‌توانید نظرات، پیشنهادات و یا شکایات خود را بیان نمایید.

تماس با ما

به اشتراک بگذارید