تیم فکر زمستون از گرداوری داده‌های اقتصادی بازار، سری‌های زمانی قیمت‌ها و داده‌های آماری موجود در فضای کسب و کار استفاده نموده و با تکیه بر دانش مالی و اقتصادی کارشناسان، تجربیات و تحلیل‌های خود را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. بدیهی است با توجه به وجود ریسک در همه بازارهای مالی، قطعیتی در به وقوع پیوستن تحلیل‌ها وجود ندارد. هرچند تلاش تیم فکر زمستون در راستای به حداقل رساندن خطاها بوده و در این راه از ابزارها و مدل‌های مالی به روز در زمینه مدیریت ریسک و مدیریت مالی شخصی استفاده می‌کند.

در حال حاضر تیم فکر زمستون هیچ گونه همکاری تبلیغاتی با هیچ یک از نهادهای مالی نداشته (به جز یکی از نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد در زمینه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری) و تمامی تحلیل‌های درج شده در وبسایت نتیجه تحلیل‌های اقتصادی و مالی با استفاده از داده‌های موجود و یا گرداوری داده‌ها بوده است.

تلاش تیم فکر زمستون حفظ دقت و استفاده از ابزارهای نوین جهت تجزیه و تحلیل داده‌های بازار بوده ولی با توجه به عدم قطعیت و وجود ریسک در بازارهای مختلف مسئولیت ریسک‌کردن و یا فعالیت‌های مالی افراد به عهده ایشان بوده و فکر زمستون هیچ مسئولیتی در قبال سود یا ضرر کاربران ندارد.

لازم به ذکر است با توجه به ماهیت این کسب و کار، تیم فکر زمستون مجوزی از نهاد رسمی برای ارائه خدمت‌های مالی نداشته و همه اطلاعات ارائه شده با استفاده از آمارهای رسمی، ابزارها و مدل‌های مالی، علم روز فایننس و تجارب اعضای تیم است.

به اشتراک بگذارید