اگر شخصا برای افتتاح حساب به بانک مراجعه کرده باشید، اصطلاح نرخ بهره اسمی (ساده) و نرخ بهره موثر (مرکب) را شنیده‌اید. اما تفاوت این دو سود در چیست؟ بانک‌ها سود سپرده‌ی شما را در بازه‌های زمانی مشخص (مثلا روز شمار) محاسبه می‌کنند و سود سپرده را مجدد در حساب شما قرار می‌دهند، انگار که سود پول شما را مجدد سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین در بازه‌ی زمانی بعدی، شما از سود سپرده‌ی خود نیز سود کسب می‌کنید. به این مفهوم “مرکب کردن نرخ بهره” می‌گویند.

در حساب روز شمار، هر روز سود سپرده‌ی شما محاسبه می‌شود و به مبلغ سپرده اضافه می‌گردد. در این ماشین حساب می‌توانید از نرخ موثر سود سپرده‌ی بانکی آگاه شوید.

 

به اشتراک بگذارید