یکی از راه‌های تامین مالی خرید مسکن، وام مسکن یکم است. بدین صورت که شما به مدت یک سال پول خود را سپرده گذاری می‌کنید و ۲ برابر موجودی (تا سقف مشخص) وام دریافت می‌کنید. در این ماشین حساب، فکرزمستون به شما راهکاری برای دریافت “وام مسکن یکم” ارائه می‌دهد تا مسیر خرید خانه برای شما روشن‌تر گردد. (برای مشاهده جزئیات نحوه دریافت وام مسکن کلیک کنید)

برای مشاهده‌ی راهکار فکرزمستون، ابتدا به ۳ سوال زیر پاسخ دهید:

به اشتراک بگذارید