اوراق خرید مسکن (تسه)

یکی دیگر از راه‌های تامین مالی خرید مسکن، اوراق مسکن (تسه) است. نرخ سود این وام بیشتر از وام مسکن یکم است و به همین دلیل برای کسانی که زیر ۱۲ ماه قصد خرید خانه دارند مناسب خواهد بود. در این ماشین حساب، فکرزمستون به شما راهکاری برای دریافت “اوراق خرید مسکن” ارائه می‌دهد تا مسیر خرید خانه برای شما روشن‌تر گردد.

به اشتراک بگذارید

ادامه مطلب