اخزا چیست؟

مدینه فاضله‌ای برای ریسک‌گریزان   شاید بتوان گفت خرید اوراق خزانه اسلامی (اخزا یا سخاب)،...

ادامه مطلب