کدام بیمه عمر را انتخاب کنیم؟

جالب است بدانید تقاضا برای بیمه عمر و زندگی در کشوری مثل دانمارک تقریبا ۹۰۰ برابر ایران است و میانگین تقاضای سرانه بیمه عمر و زندگی در دنیا ۹۰ برابر ایران است!!

به اشتراک بگذارید
ادامه مطلب