مدیریت پول

وجود “تاریکی” است که به نور ارزش می‌دهد. مصداق این جمله‌ی انیشتین در زندگی ما هم جاری است. زمانی که بیمار می‌شویم قدر سلامتی را می‌دانیم و یا زمانی که بی‌پول می‌شویم قدر تومان تومان پول‌مان را می‌دانیم. اما چطور می‌توانیم برای تمام خرج‌های زندگی‌مان برنامه داشته باشیم و مدیریت دخل و خرج را بدرستی انجام دهیم؟

به اشتراک بگذارید
ادامه مطلب