شرایط وام اشتغال روستایی

وام اشتغال روستایی از جمله طرح‌های دولت دوازدهم برای کاهش بیکاری و توسعه اشتغال روستایی است. این...

ادامه مطلب