قوانین مربوط به سفته

تعریف سفته سفته سندی است که طی آن یک فرد متعهد می‌شود مبلغی را به فرد دیگر در زمان مشخصی بدهد. در...

ادامه مطلب